การเช่ารถตู้แบบรายวันและการเช่าแบบหลายวัน เช่ารถตู้แบบไหนดี ถึงจะคุ้ม

บริการให้เช่ารถตู้ราคาถูก
บริการให้เช่ารถตู้ราคาถูก

ธุรกิจเช่ารถตู้ เป็นธุรกิจที่เริ่มมีการแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะมาเช่ารถตู้อาจจะเป็นเจ้าของคิวรถตู้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการจะเช่ารถตู้เพื่อเดินทางไปที่ใดที่หนึ่ง

ลักษณะของการ เช่ารถตู้ โดยหลักๆ แล้ว จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

การเช่ารถตู้แบบรายวัน
การเช่ารายวัน เหมาะสำหรับการเดินทางไปทำกิจกรรม หรือธุระต่างๆ ภายในวันเดียว ซึ่งไปเช้า เย็นกลับการเช่ารถตู้ 1วัน มักมีเงื่อนไขโดยทั่วไปดังนี้
1. การเช่า 1 วัน จะมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 12 ชั่วโมง คือ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
2. ผู้ใช้บริการจะออกเดินทางเวลาใดก็ได้ แต่ถ้าออกเดินทางก่อน 06.00 น. จะมีการคิดค่าล่วงเวลาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ผู้ให้เช่าจะกำหนด และได้ตกลงกันไว้
3. ผู้ใช้บริการจะเดินทางกลับเวลาใดก็ได้ แต่ไม่เกิน 20.00 น. ถ้ากลับถึงหลัง 20.00 น. จะมีการคิดค่าล่วงเวลาเป็นชั่วโมงเช่นกัน หรือบางแห่งอาจกำหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไป
4. ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางเกินกว่าเวลา 24.00 น. จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถตู้แบบหลายวัน
การเช่ารถตู้แบบหลายวัน เหมาะกับการเดินทางไปทำกิจกรรมหรือทำธุระหลายวัน ซึ่งส่วนมากแล้วมักเดินทางกันเป็นกลุ่มหรือคณะ ซึ่งมีเงื่อนไขในการเช่า ดังนี้
1. วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม นับเป็น 1 วันทำงาน
2. การออกเดินทางกลางคืนไปถึงจุดหมายตอนเช้า พนักงานต้องได้พักเมื่อถึงจุดหมาย อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อไป
3. เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นต้องได้พักผ่อนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางต่อไป
4. วันกลับ กรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. จะมีการคิดค่าล่วงเวลาเป็นชั่วโมง
5. ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 24.00 น. จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 1 วัน

การเช่ารถตู้เป็นรายวันและแบบหลายวัน จะมีการวางเงื่อนไขต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการเช่าแบบใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ให้เช่ารถตู้นั้นๆ ด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความคล้ายคลึงกัน

 

***อย่าเพิ่งเช่ารถตู้กับคนอื่นก่อนเช็คราคากับทางเรานะครับ***
คุณ ศุภชัย สะอาด โทร. 061-403-3969
คุณวารุณี ผู้มีสุข โทร. 089-1310344
ID Line: tour0304
ยินดีให้บริการครับ