ตารางคำนวนระยะทางเช่ารถตู้ ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคตะวันออก

ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ตะวันออก

ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน
(ไป-กลับ) (กิโลเมตร) (ไป-กลับ) (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5
ฉะเชิงเทรา 62 372 1.5 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700
ชลบุรี 81 486 2 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700
นครนายก 107 642 2 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700
ปราจีนบุรี 130 780 2.5 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700
ระยอง 179 1,074 3 1,800 1,800 1,800 1,800 1,700
สระแก้ว 237 1,422 4.5 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800
จันทบุรี 245 1,470 4.5 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800
ตราด 315 1,890 5 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800

หมายเหตุ

  • ค่าน้ำมันรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้เช่า ใช้รถตามจริง
  • ราคาเช่ารถตู้ จะเรียกใช้รถเวลาใดก็ตามคิดเป็น 1 วัน ทำงานใช้รถ ตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น.
  • ในระหว่างวันที่เช่ารถ ถ้าใช้รถเกินเวลา 20:00 น.จะต้องจ่าย ค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าบริการตามจริง