ตารางคำนวนระยะทางเช่ารถตู้ ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคตะวันตก

ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคตะวันตก

เช่ารถตู้

ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน
(ไป-กลับ) (กิโลเมตร) (ไป-กลับ) (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5
สมุทรสาคร 36 216 1 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
สมุทรสงคราม 72 432 1.5 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
ราชบุรี 100 600 2 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
กาญจนบุรี 130 780 2.5 1,800 1,800 1,800 1,700 1,600
เพชรบุรี 130 780 2.5 1,800 1,800 1,800 1,700 1,600
ประจวบฯ 281 1,686 3.5 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800

หมายเหตุ

  • ค่าน้ำมันรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้เช่า ใช้รถตามจริง
  • ราคาเช่ารถตู้ จะเรียกใช้รถเวลาใดก็ตามคิดเป็น 1 วัน ทำงานใช้รถ ตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น.
  • ในระหว่างวันที่เช่ารถ ถ้าใช้รถเกินเวลา 20:00 น.จะต้องจ่าย ค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าบริการตามจริง