ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคหนือ

ตารางคำนวนระยะทาง  ค่าน้ำมัน  ราคาต่อวัน ภาคตะวันหนือ

ภาคเหนือ-1

ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน
(ไป – กลับ) (กิโลเมตร) (ไปกลับ) (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5
ชัยนาท 194 1,164 3 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800
อุทัยธานี 219 1,314 3 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800
นครสวรรค์ 240 1,440 3.5 2,000 1,800 1,800 1,800 1,800
พิจิตร 344 2,064  4 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800
กำแพงเพชร 358 2,148 6 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800
พิษณุโลก 377 2,262 6 2,500 1,800 1,800 1,800 1,800
ตาก 426 2,556 7 3,000 1,800 1,800 1,800 1,800
สุโขทัย 427 2,562 7 3,000 1,800 1,800 1,800 1,800
อุตรดิตถ์ 491 2,946 7 3,500 1,800 1,800 1,800 1,800
แพร่ 551 3,306 8 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
ลำปาง 559 3,594 8 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
น่าน 668 4,008 10 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
ลำพูน 670 4,020 10 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
พะเยา 691 4,146 10 noservice 2,800 1,800 1,800 1,800
เชียงใหม่ 660 4,176 10 noservice 2,500 1,800 1,800 1,800
เชียงราย 785 4,710 12 noservice noservice 2,000 1,800 1,800
แม่ฮ่องสอน 924 5,544 16 noservice noservice 2,500 2,000 2,000

หมายเหตุ 

  • ค่าน้ำมันรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้เช่า ใช้รถตามจริง
  • ราคาเช่ารถตู้ จะเรียกใช้รถเวลาใดก็ตามคิดเป็น 1 วัน ทำงานใช้รถ ตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น.
  • ในระหว่างวันที่เช่ารถ ถ้าใช้รถเกินเวลา 20:00 น.จะต้องจ่าย ค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าบริการตามจริง