ตารางคำนวน เช่ารถตู้ ระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคกลาง

ตารางคำนวนระยะทาง ค่าน้ำมัน ราคาต่อวัน ภาคกลาง

ภาคกลาง-1

 

ปลายทาง ระยะทาง ค่าน้ำมัน เวลา ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน ราคา/วัน
(ไป-กลับ) (กิโลเมตร) (ไป-กลับ) (ชั่วโมง) 1 2 3 4 5
กรุงเทพฯ 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
อยุธยา 76 456 2 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
สุพรรณบุรี 100 600 2 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
อ่างทอง 105 630 2 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
สระบุรี 107 642 2 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
สิงห์บุรี 142 852 2.5 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500
ลพบุรี 153 918 2.5 1,800 1,800 1,700 1,600 1,500

หมายเหตุ

  • ค่าน้ำมันรถ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผู้เช่า ใช้รถตามจริง
  • ราคาเช่ารถตู้ จะเรียกใช้รถเวลาใดก็ตามคิดเป็น 1 วัน ทำงานใช้รถ ตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น.
  • ในระหว่างวันที่เช่ารถ ถ้าใช้รถเกินเวลา 20:00 น.จะต้องจ่าย ค่า O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท
  • ค่าทางด่วน ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าจอดรถ ผู้เช่าต้องจ่ายค่าบริการตามจริง