เงื่อนไข และข้อห้ามที่มีในการเช่ารถตู้

ข้อห้ามในการเช่ารถตู้
ข้อห้ามในการเช่ารถตู้

การเช่ารถตู้ เป็นทางเลือกในการเดินทาง ซึ่งในปัจจุบันนี้มีให้เช่ารถตู้อยู่หลายแห่ง

การเช่ารถตู้ ในแต่ละครั้งนั้น จะมีเงื่อนไขบางประการที่แจ้งเอาไว้เพื่อให้ผู้ใช้รถตู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากต้องคำนึงถึงทรัพย์สินและความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป็นหลัก รวมไปถึงการกระทำบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวรถ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรถหลังการใช้งานเพิ่มมากขึ้นได

***อย่าเพิ่งเช่ารถตู้กับคนอื่นก่อนเช็คราคากับทางเรานะครับ***
คุณ ศุภชัย สะอาด โทร. 061-403-3969
คุณวารุณี ผู้มีสุข โทร. 089-1310344
คุณเมธี สุฤทธิ์ โทร. 064-165-3426
ID Line: tour0304
ID Line: methee327059

ยินดีให้บริการครับ

เงื่อนไข รวมไปถึงข้อห้ามที่ผู้ใช้บริการควรปฏิบัติตาม อาจมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละที่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว มีดังนี้

1. ห้ามนำสัตว์ขึ้นรถทุกชนิด

2. ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถตู้เช่าโดยเด็ดขาด

3. ห้ามนำสิ่งเสพติดขึ้นรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัย พนักงานขับรถจำเป็นจะต้องขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง และบุคคลอื่นๆ ภายในรถ
4. ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถ
5. ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทขณะเดินทาง
6. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
7. อยากให้เข้าใจว่าพนักงานจะปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่จึงมิใช่ปัจจัยหลักในการเดินทาง แต่จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
8. ห้ามโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

เงื่อนไข และข้อห้ามทั้ง 8 ประการนี้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้ใช้บริการเอง รวมไปถึงผู้ให้บริการด้วย ดังนั้น เมื่อมีการเช่ารถตู้ ควรใส่ใจในเรื่องของเงื่อนไข และข้อห้ามในการใช้รถเช่าอย่างละเอียดด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยมากที่สุด

 

***อย่าเพิ่งเช่ารถตู้กับคนอื่นก่อนเช็คราคากับทางเรานะครับ***
คุณ ศุภชัย สะอาด โทร. 061-403-3969
คุณวารุณี ผู้มีสุข โทร. 089-1310344
ID Line: tour0304
ยินดีให้บริการครับ